Uncategorized

05 Nhân viên Telesale

Trách nhiệm: Gửi đơn hàng sang các đơn vị giao vận. Kiểm soát & cập nhật tiến độ giao hàng của từng đơn hàng. Gọi điện điều phối hoạt động giao hàng. Gọi điện hỗ trợ khách hàng trong quá trình nhận hàng. Ghi nhận các tình huống bất thường, phối hợp với các bộ phận để […]