Nút Edit đã xuất hiện trên video tạo từ Look Back của mọi người và có thể thay thế các hình ảnh theo ý mình

Nút Edit đã xuất hiện trong giao diện video Look Back

Nút Edit đã được thêm vào trong giao diện video Look Back và mọi người đã có thể chọn lựa hình ảnh, bỏ chọn các hình ảnh.

Phần đầu tiên là phần Your First Moment Facebook sẽ liệt kê ra 16 hình để mọi người chọn ra 3 hình. Phần Your Most Liked Post mọi người được chọn 4 trên 16 hình khác cũng do Facebook chọn ra. Phần Uploaded Photos thì mọi người có thể chọn 9 trên 25 hình. Còn phần Grips Photos mọi người chọn ra 39 hình trên 61 hình mà Facebook chọn ra.

Giờ thì mời mọi người edit lại Look Back của mình và chia sẻ lại với mọi người tại: https://www.facebook.com/lookback