Ban lãnh đạo

MR.
Đặng Công Nguyên
MR.
Phạm Hoàng Hưng
MR.
Phạm Phương Tú
MR.
Nguyễn Quang Minh
MR.
Nguyễn Đăng Hiếu
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  "Kinh doanh mà không tạo ra nhiều tiền là kinh doanh thất bại. Kinh doanh mà chỉ tạo ra tiền là kinh doanh nghèo nàn."                                                                       

 • Giám đốc ViMarket

  "Eway là nơi các bạn có thể thoải mái bộc lộ bản thân và chiến đấu hết mình."                                                                                                       

 • Tổng giám đốc AdFlex

  "Thành công chưa phải điều cuối cùng. Thất bại chưa phải dấu chấm hết. Dũng khí đi tiếp mới quan trọng."                                                                              

 • Giám đốc Công nghệ

  "Một chuyên gia kĩ thuật sẽ luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao chứ không phải làm thế nào"                                                                                                                                     

 • Giám đốc DYNO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Về chúng tôi

EWAY được thành lập từ 2009, là một tập thể luôn khoái các thử thách mới, trải nghiệm mới. Chúng ta sẵn sàng nhảy vào những việc mình thích dù chưa từng làm ngay từ những ngày đầu và vẫn giữ đặc trưng đó đến giờ. Qua thời gian, đã có những thành tựu được tạo dựng và cũng vô số thất bại đi kèm. EWAY của hiện tại tập hợp một hệ sinh thái luôn hướng đến giải quyết những bài toán mới, tham gia thị trường mới, với mục đích mang lại giá trị cho nhân viên, khách hàng, cổ đông và xã hội. EWAY hiểu rằng nhiệm vụ của mình là không bao giờ được phép dừng lại, tự thỏa mãn và phòng thủ. Những thất bại sẽ trở thành kinh nghiệm và khi nhìn lại con đường đã đi qua chúng ta sẽ thấy tự hào.

Tầm nhìn

Tập đoàn phân phối và tài chính phát triển trên nền tảng công nghệ Big data, AI.

Sứ mệnh

Ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành có tác động tăng trưởng kinh tế lớn.

Đặc điểm môi trường ở EWAY

01
Tôn trọng cá nhân

EWAY đề cao việc giao tiếp không phân biệt. Chúng ta có thể khác biệt về vị trí và trách nhiệm nhưng khi đối xử với nhau, chúng ta đều là những con người bình đẳng.

02
Khuyến khích sự chủ động và đề cao sự hiệu quả

EWAY khuyến khích việc bạn hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu nhiệm vụ của mình và thực hiện nó với sự tự chủ cao nhất và khi đó EWAY sẽ trao trọn quyền cho các bạn.

03
Kiên quyết bảo vệ tính nhất quán của tập thể

EWAY không trừng phạt thất bại, nhưng chúng ta sẵn sàng cắt bỏ những cá nhân gây tổn hại tới văn hoá, gây hại cho đồng nghiệp và tổ chức.

Quan điểm phát triển

01
Ghi nhận và tưởng thưởng

EWAY đề cao việc giao tiếp không phân biệt. Chúng ta có thể khác biệt về vị trí và trách nhiệm nhưng khi đối xử với nhau, chúng ta đều là những con người bình đẳng.

02
Đề cao sự tin cậy, tin tưởng trong tập thể

Sự tin cậy tỷ lệ nghịch với kiểm soát. Một môi trường có sự tin cậy cao sẽ không cần phải nói gì nhiều, mỗi cá nhân sẽ hành động xứng đáng với sự tin cậy tập thể dành cho mình và sẽ tạo ra kết quả tốt nhất.

03
Nỗ lực để trở thành một tập thể có mật độ người tài cao

EWAY tin rằng một tập thể có mật độ người tài cao, kết hợp với sự tin cậy lẫn nhau và được trao quyền sẽ giải phóng ra những kết quả vượt ngoài mong đợi.

04
Tập trung vào hiệu quả

Chúng ta khuyến khích mỗi thành viên của EWAY khi lựa chọn hành động hãy chọn hành động tốn ít tài nguyên mà tạo ra kết quả lớn.